Søg på fondens hjemmeside

Velkommen til Jægernes Naturfonds hjemmeside

På denne hjemmeside finder du alle informationer om Jægernes Naturfond, samt information om, hvordan du støtter fonden og ansøger fonden.

Fondens formål er at virke for, at bevare danske dyrearter samt disses levesteder nationalt og internationalt, at udnyttelse af naturens ressourcer, herunder specielt ved jagt, foregår på en bæredyg-tig måde samt at udbrede kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer.

Læs også

- Aktuelle nyheder fra fonden...
- Seneste nyt om fondens projekter...
- Sådan støtter du fonden...

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida