Nyord

Jægernes Naturfond foretog i 2010 sit første jordkøb - et strategisk jordkøb på øen Nyord i Stege Bugt.

Siden 1971 har Fugleværnsfonden (FVF) opkøbt mere end en tredjedel af øen. FVF er oprettet af Dansk Ornitologisk Forening med det formål at eje og drive områder, hvor der er ”betydelige fugleinteresser”.

Med det strategiske jordkøb vil Jægernes Naturfond dels sikre bevarelsen af jagtretten på øen, og samtidig bevise at benyttelse og beskyttelse af naturen ikke er to uforenelige ting.

Jægernes Naturfond ejer 18 hektar på Nyord, og har udpeget en lokal driftsbestyrelse, som består af tre folk fra jagtforeningen og én fra Foreningen Nyord (en slags borgerforening). Indtil videre er det besluttet, at området skal bortforpagtes til det lokale græsningslaug, som sikrer afgræsning af arealet.

Nyord

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida