Uddelingspolitik

Bestyrelsen ønsker, at den årlige uddeling gerne skal være på kr. 475.000,- afhængig af donationer (Regnskabsår 2017/18) og andre indtægter.

Bestyrelsen har besluttet, at midlerne skal fordeles med ca. kr. 300.000,- til større projekter, der strækker sig over flere år. De resterende 175.000,- ønskes fordelt til mindre projekter. Bestyrelsen har prioriteret projekter indenfor forskning/undersøgelser, formidling og PR som vigtige i de kommende år.

Når Bestyrelsen vedtager at give tilsagn til et projekt, kvitteres der med et tilsagnsbrev. I tilsagnsbrevet gør Jægernes Naturfond opmærksom på, at beløbet ikke er bindende, men at der gives en hensigtserklæring om, at såfremt Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab, som et væsentligt element fortsætter med at bidrage med 20 kr. pr. ordinært medlem (opgørelse pr. 31/3), kan bevillingen udbetales over flere år (projektfasen).

Gældende for mindre projekter udbetales tilskuddet som et engangstilskud (såfremt der på maj måneds bestyrelsesmøde er taget højde for dette inden for uddelingsrammen).

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida