Afholdelse af workshop i AEWA regi

Professor Jesper Madsen, Aarhus Universitet, har ansøgt om midler til afholdelse af en ekspertworkshop i marts 2015 som led i udarbejdelsen af sammenhængende og opdaterede guidelines for bæredygtig udnyttelse af trækkende vandfugle i AEWA-regionen.

Workshoppen er afholdt i marts måned 2015.

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida