Agerhønen tilbage på Ærø

Ærøs 3 jagtforeninger er gået sammen om at skabe en reproducerbar bestand af agerhøns på øen igen, da denne har været væk i en længere årrække. I foråret 2012 er der på tværs af hele øen blevet etableret vildtagre, naturstriber, barjordsstriber og slåede græsstriber på tilsammen ca. 9 km. Desuden er der udsat 19 familieflokke på tilsammen 380 agerhøns.

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida