Agerhønen tilbage på Fanø

Jægernes Naturfond har i 2011 givet tilsagn om støtte på i alt kr. 60.000,- til Fanø Jagtforening til gennemførelse af projektet ”Agerhønen tilbage på Fanø”.

Jagtforeningen vurderer, at der i dag kun findes ganske få ynglende agerhønsepar på Fanø. Jagtforeningen vil gennem et femårigt projekt, genetablere en god bestand af agerhøns.

Ud over opdræt og udsætning af agerhøns, fokuserer projektet blandt andet også på etablering af kunstgrave, vildtagre, læhegn og regulering af ræve og krager.

Samtidig er det målet, at projektet kan skabe en synergi; Øget interessen for anlægning af vildtagrer og reetablering af levende hegn, forbedring af biodiversitet generelt og med positiv afsmitning på agerhønens bestand størrelse.

Agerhoene.jpg

 

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida