Jægernes Naturpris 2014

Prisen blev i 2014 tildelt Gregers Hellemann, som på sin store ejendom fremmer levesteder for markvildtet og bevarer den særegne natur, der findes på ejendommen. Der blev lagt vægt på ejendommens pløjefri drift med stub og efterafgrøder, der ligger vinteren over, og at der på ejendommen er pæne bestande af agerhøns og harer, som ønskes øget ved en fortsat terrænpleje med jagt for øje.

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida