Nyt mål for biodiversitet 

Projektet er et forskningsprojekt, der er udsprunget af det tidligere støttede projekt om mårhundens fødevalg. Det nye projekt skal munde ud i et nyt mål for biodiversitet på baggrund af fødebestemmelse hos ræv og grævling i Lille Vildmose.

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida