Projekt hare

 - et samarbejde mellem Vennerslund Gods og Jægernes Naturfond

Projektet er afsluttet pr. 31. december 2008. Der vil blive udarbejdet artikler indeholdende metoder og resultater.

Projektet blev startet i 2003.

Planen for projektet blev udarbejdet i samarbejde med Danmarks Jægerforbunds afdeling på Kalø og Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.

Baggrunden er først og fremmest det markante fald i harebestanden i Danmark.  

Projektets formål er at få et overblik over, hvor mange harer der er på et givet areal, at undersøge harernes reproduktion, at konstatere hvilket jagttryk, man kan udsætte en harebestand for, så afskydningen kan foretages bæredygtigt samt endeligt at optimere habitaten for harer ved hjælp af målrettet terrænpleje og at undersøge, om det har en effekt.

Der foretages tællinger af harerne i januar, men det er også nødvendigt at udvikle en metode til at anslå bestandens størrelse umiddelbart før eller i starten af jagtsæsonen.

Der er etableret forskellige vildtagre med henblik på at tilgodese harernes behov for føde og dækning.

 

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida