Translokation af agerhøns - Sømarke Markvildtlav

Projektets formål var at udarbejde et koncept indeholdende det nødvendige juridiske, biologiske og praktiske grundlag for translokation af vilde agerhøns til brug i den fremtidige forvaltning af arten. Konceptet blev afprøvet og dokumenteret i et udvalgt markvildtlav (forvaltningsområde).

En forvaltningsmæssig tilgang baseret på terrænanalyse, der er udviklet i forbindelse med ”Markvildtprojektet” og det tilknyttede projekt ”Økologiske rum og biodiversitet i det åbne land”, blev afprøvet som levested og blev derigennem dokumenteret for første gang i praktisk forvaltningssammenhæng.

Du kan læse den faglige afrapportering af projektet her i "Translokation af agerhøns - Sømarke Markvildtlav". 


Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida