Specialeprojekt om ederfugles ynglesucces på Christiansø 

 Ederfuglebørnehave_P_Lyngs.jpg

Ederfuglebørnehave på Christiansøs klipper. Foto: P. Lyngs

Om projektet

Jægernes Naturfond gav i 2015 tilsagn om støtte på i alt kl. 43.600,- til dyrlægestuderende ved Københavns Universitet Svend Erik Garbus i forbindelse med sit veterinære specialeprojekt i ederfuglene på Christiansø samt formidlingsdelen med live-stream fra rederne i rugeperioden via www.ederfugle.dk.

Specialet blev udover Jægernes Naturfond støttet af Danmarks Jægerforbund, Aarhus Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Københavns Universitet, Zoologisk Museum Københavns Universitet, Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation og SKOV A/S således det samlede projekt beløb var på kr. 210.000,-.

Specialet blev afrapporteret og forsvaret i januar 2016 og udløste et 12-tal og titlen som dyrlæge.

Med specialet fulgte medieomtale af specialeprojektet i forbindelse med massedød af ederfugle på Christiansø i juni i DR-nyhederne og en række andre medier. Derudover ventes projektet at udmunde i en tv-udsendelse i DK4 Jagtmagasinet senere på året i 2016. Svend Erik har udtrykt ambition om at arbejde videre med vildtmedicin og i særdeleshed ederfugle efter studiet, hvilket vi er glade for at kunne støtte, da forskning i ederfuglen er vigtig i forbindelse med forvaltningen af denne fugl, hvor jagten naturligt indgår.

Læs specialet og de videnskabelige publikationer her.

Resume

I specialet undersøgtes: Sundhed, adfærd, forekomst af golde æg og sultedød hos rugende ederfugle i perioden marts-juni 2015 på Christiansø.

Fire ederfugle blev monitoreret ved hjælp af automatiske fjerkrævægte og et overvågningskamera. Det blev konstateret, at fuglene i gennemsnit tabte 33 % kropsmasse i løbet af deres 26 dage lange rugeperiode. De forlod reden i en regelmæssig rytme ca. hver anden dag i perioder på gennemsnitligt 34 minutter.

Forsøgsopstilling/overvågning af ederfugl på rede. Foto: S. E. Garbus.

Forsøgsopstilling/overvågning af ederfugl på rede. Foto: S. E. Garbus.

Fugle med høj initial kropsmasse forlod samlet deres rede i en kortere tid end fugle med lavere initial kropsmasse. De registrerede ændringer i kropsmasse i forbindelse med rugningsafbrydelser indikerede, at ederfugle fouragerer under rugningen og ikke bare forlader reden for at rehydrere eller som følge af forstyrrelser.

267 æg blev undersøgt og det fandtes ved gennemlysning, at hyppigheden af golde æg (æg der ikke klækker) var 14%.

Æglysning i en kasse på Christiansø. Foto: S. E. Garbus.

Æglysning i en kasse på Christiansø. Foto: S. E. Garbus.

Ændringer i biokemiske blodparametre (BCCPs) og kropsmasse blev undersøgt hos fjorten rugende ederfugle. Der fandtes betydelige fald i serumkoncentrationer af amylase (54 %), fructosamin (21 %) og magnesium (14 %). Niveauerne af glukose og cholesterol faldt ligeledes betydeligt med henholdsvis 7 % og 20 %, men dog ikke signifikant.

Betydelige fald i serum albumin (30 %) og totalt protein (18 %) indikerer en ændring fra fedt- til protein forbrænding og/eller en stor parasitbyrde. De generelle fald, der observeredes i en lang række BCCP-værdier, antydede en mangel på essentielle næringsstoffer som følge af sult. Et fald i serum albumin/globulin forholdet fra 0,82 til 0,57 indikerede en immunsuppression.

Blodprøvning af ederfugl på Christiansø. Foto: S. E. Garbus.

Blodprøvning af ederfugl på Christiansø. Foto: S. E. Garbus.

Store parasitbyrder blev fundet ved et større massedødsfald kort efter rugeperioden i 2015, hvor der fandtes 110 døde ederfugle. Femten af de døde ederfugle blev obduceret. Den gennemsnitlige vægt af hunnerne var ca. 60 % lavere end for raske ederfugle om vinteren og ca. 30 % lavere end hos fugle efter endt rugeperiode. Alle femten fugle var alvorligt afmagrede til reelt kakektiske.

A: Udsultet ederfuglebryst. B. Blege og små organer. Bemærk forstørret galdeblære. C. Forstørret hjerte. D. Tarmudsnit med massiv forekomst af kradsere. Fotos: S.E. Garbus.

A: Udsultet ederfuglebryst. B. Blege og små organer. Bemærk forstørret galdeblære. C. Forstørret hjerte. D. Tarmudsnit med massiv forekomst af kradsere. Fotos: S.E. Garbus.

Desuden var de alle svært inficerede med kradsere, Polymorphus minutus. Fem ederfugle undersøgt i 2007 udviste de samme symptomer, og det er muligt at sult efter endt rugeperiode kombineret med en høj belastning af parasitter forårsagede den observerede massedød.

Det kan således konkluderes, at rugefuglene på Christiansø taber sig forholdsvist meget under rugesæsonen, og at de forsøgte at kompensere for dette ved at fouragere ca. hver anden dag.

Blodprøver viste at de rugende fugle sultede i 2015, og at de muligvis var immunsupprimerede, hvilket understøttes af obduktionerne fra massedødsfaldet.

Det er vigtigt fremadrettet at overvåge ederfuglenes sundhedsstilstand på Christiansø, idet kolonien repræsenterer en model for de generelle tendenser i ederfuglenes sundhed og reproduktionsstatus i Østersøområdet. Det er samtidigt ønskværdigt at få iværksat undersøgelser af ederfuglenes føderessourcer gennem hele året og en eventuel kobling af dette til parasitbelastning.


Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida