Specialeprojekt om mårhundens fødevalg

Projektets overordnede formål er at lave en fødeanalyse hos mårhunde i Danmark, som kan sammenlignes med både internationale studier af mårhundens fødevalg og fødevalg hos ræv og grævling, til påvisning af potentielt føde- og habitatoverlap.

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida