Nyord

Fonden ejer ca. 18 ha på Nyord, som er forpagtet ud til et græsningslaug, der varetager driften og forvaltningen af et større samlet område. Fonden har endvidere nedsat en driftsbestyrelse til at varetage sine interesser i området og i græsningslauget. Forpagtningsaftalen er i 2015 forlænget frem til og med 2019.

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida