Udvidet ederfugleprojekt

Projektet er en udvidelse og videreførelse af specialeprojektet, som også blev støttet af fonden. Projektet har til formål, på baggrund af resultaterne fra specialeprojektet, at undersøge yderligere, om de ynglende ederfugle sulter ihjel hovedsageligt p.g.a. fødemangel eller p.g.a. parasitter. Projektet vil ligeledes arbejde videre med undersøgelserne af golde æg.

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida