Agerhøns på Sydsjælland

Projektet er et forsøgs- og demonstrationsprojet med biotopforbedringer og aktiv vildtpleje.

Projektet blev startet i 2003 af foreningen Danske Herregaardsjægere og Jægernes Naturfond og bygger på et samarbejde med lodsejerne på et 1.400 ha stort landbrugsareal mellem Vordingborg og Næstved.

Projektets mål er at forbedre levevilkårene for agerhønsene i området inden for en femårig periode og projektet skal også demonstrere metoder til at bevare agerhønen i et intensivt drevet landbrug.   Projektet stiller fodertønder til rådighed og gennemfører sammen med lodsejerne en række terrænplejetiltag med henblik på at tilgodese forekomst af redeskjul, dækning og fødesøgningshabitater.

Der foretages to årlige tællinger - en forårstælling af parhøns og en efterårstælling af flokke.

Ud over at Jægernes Naturfond og Danske Herregaardsjægeres Naturfond sponsorerer "Agerhøns på Sydsjælland", har også Stiftelsen Hofmannsgave, Stiftelsen Vemmetofte Kloster, Carlsen-Langes Legatstiftelse og frøfirmaet Kings doneret midler til projektets gennemførelse.  

 

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida