Undersøgelse af yngleperiode

Jægernes Naturfond har i 2010 givet tilsagn om støtte på i alt kr. 800.000,- til Danmarks Jægerforbunds projekt om undersøgelse ringduens yngleperiode. Projektet blev afslutter i 2013. Du kan læse den endelige rapport her.

Projektet skal være med til at sikre et solidt, videnskabeligt grundlag for den fremtidige jagtlige forvaltning. Der bliver flere og flere duer i Danmark, og den nuværende jagtlige udnyttelse vurderes af eksperter som bæredygtig og markant under, hvad bestanden kan tåle.

Duernes yngletid er betydningsfuld for fastlæggelsen af jagt- og fredningstiden, idet fugle i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet samt deraf afledt dansk lovgivning ikke må jages i yngletiden.

Formålet med Jægerforbundets forskningsprojekt er netop at fastlægge, hvor stor en andel af bestanden der yngler aktivt i månederne september, oktober og november. Metoden er at obducere et stort antal duer, der nedlægges tidsmæssigt og geografisk spredt gennem efteråret, samt at observere et stort antal dueredder i løbet af efteråret.

Due2.JPG

 

Projektet om ringduerns yngleperiode med afsluttet med denne rapport
Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida